Onderzoek

Drie wetenschappelijke projecten liggen mij zeer nauw aan het hart.

 

Het eerste wetenschappelijke project heeft betrekking op de auxilia Tungrorum. Het Romeinse militaire apparaat speelde een uitermate belang­rij­ke rol in de nieuw veroverde gebieden. Ener­zijds rekruteerde het bij de plaatselij­ke bevolking tal­rijke jonge mannen voor de militaire dienst die via de auxilia van de Romein­se cultuur werden doordrongen, anderzijds oefen­den de auxilia samen met de legioenen een niet te onder­schat­ten invloed uit op de organisatie en het functione­ren van de inheemse samenleving. Het project inventariseert de beschikbare bronnen voor de studie van de auxilia Tungrorum en zal op basis daarvan een beknopte historische synthese bieden. Meer informatie over de auxilia Tungrorum vindt u hier.

 

Het tweede project richt zich op Romeinse wegen en meer specifiek op de oudste weg van Vlaanderen, de Romeinse weg tussen Tienen-Tongeren-Maastricht die Boulogne-sur-Mer via Cassel en Tongeren met Keulen verbond. Het is een machtig archeologisch monument dat de geschiedenis en het landschap van Haspengouw op een ongelooflijke wijze heeft vorm gegeven. De mooiste stukken van deze heerbaan liggen in Limburg. Meer informatie over de oudste weg van Vlaanderen vindt u hier.

 

Het derde project betreft het onderzoeksproject 'Het Fruitspoor' van de Provincie Limburg, waaraan ik als historicus en erfgoedconsulent een bijdrage lever. Op mijn pagina op ResearchGate heb ik het project 'Het Fruitspoor: Railway line 23 Drieslinter - Tongeren' aangemaakt. Geïnteresseerden kunnen via dat forum participeren. Meer informatie over Het Fruitspoor vindt u  hier.