Onderzoek

Doorheen de jaren heeft mijn wetenschappelijk onderzoek zich voornamelijk gericht op de geschiedenis van Gallia Belgica en Germania Inferior. Meer informatie hierover vindt u hier. Binnen die context gaat mijn aandacht in het bijzonder uit naar twee specifieke aspecten.

Het eerste heeft betrekking op de hulptroepen in het Romeinse leger. Het Romeinse militaire apparaat speelde een uitermate belang­rij­ke rol in de nieuw veroverde gebieden. Ener­zijds rekruteerde het bij de plaatselij­ke bevolking tal­rijke jonge mannen voor de militaire dienst die via de auxilia van de Romein­se cultuur werden doordrongen, anderzijds oefen­den de auxilia samen met de legioenen een niet te onder­schat­ten invloed uit op de organisatie en het functione­ren van de inheemse samenleving.  Meer informatie over de auxilia Tungrorum vindt u hier.

Het tweede aandachtspunt betreft de Romeinse wegen. Naast de Romeinse wegen in het algemeen gaat de aandacht uit naar de oudste weg van Vlaanderen, de Romeinse weg tussen Tienen, Tongeren en Maastricht die Boulogne-sur-Mer via Cassel en Tongeren met Keulen verbond. Het is een machtig archeologisch monument dat de geschiedenis en het landschap van Haspengouw op een ongelooflijke wijze heeft vorm gegeven. De mooiste stukken van deze heerbaan liggen in Limburg. Meer informatie over de oudste weg van Vlaanderen vindt u hier.

Tenslotte willen wij nog even verwijzen naar een inmiddels afgerond onderzoeksproject 'Het Fruitspoor' van de Provincie Limburg, waaraan ik als historicus en erfgoedconsulent een bijdrage leverde. Meer informatie over Het Fruitspoor vindt u  hier.