De onderdanen van de keizer

De geschiedenis van Rome is doorgaans de geschiedenis van zijn machtige mannen, van zijn veroveraars, politici en keizers, van zijn schitterende monumenten. De Romeinen bouwden een uitgestrekt wegennet uit, organiseerden een sterk bestuur en stichtten bloeiende steden en nederzettingen, zoals Tongeren, de oudste stad van België. Maar wat met de onderdanen van de keizer? Wat met al die gewone mensen die in de verre uithoeken van het Romeinse Rijk leefden. De archeologie schenkt veel informatie over hoe zij leefden, wat zij aten, hoe zij woonden. Wij vernemen alles over het dagelijkse leven in een Romeinse stad, in de dorpen en op de boerderijen op het platteland. Maar wie de onderdanen van de keizers echt waren, wat hun namen zijn, hun particuliere levens, dat komen wij zelden of nooit te weten.

En toch zijn er honderden opschriften die ons meer vertellen over al die gewone mensen, ook diegenen die in onze contreien woonden. Over die mensen handelt dit boek. Het zijn de vertegenwoordigers van de keizer, de Romeinse burgers in de lokale politiek, moeders en kleine kinderen in een mannenwereld, slavenhandelaars en slaven, landbouwers, handelaars en soldaten die ons hun levens via grafschriften hebben nagelaten. Allemaal vertellen zij hun verhaal. Uit die duizenden particuliere geschiedenissen werden er vijfendertig sprekende geselecteerd. Het zijn vijfendertig krachtige en opmerkelijke persoonlijke verhalen.

 

Uitgeverij Davidsfonds

Leuven, 2014 (235 p.)

1ste druk

ISBN 978 90 5826 958 4

 

Uit de pers:

Enne Koops, historiek.net, 5/8/2016

Het boek geeft een beeld van de ‘ongelooflijk verscheiden bevolking’ van het Romeinse Rijk, een prachtige dwarsdoorsnede van de sociale stratificatie van het Romeinse Rijk. ... De afzonderlijke verhalen zijn goed geschreven, terwijl Latijnse begrippen worden toegelicht en uitgelegd. Achter in het boek is een uitgebreide, beredeneerde bibliografie opgenomen voor degenen die meer informatie willen zoeken.

 

Jan Bex, Belang van Limburg, 10-11/5/2014

Het zijn altijd keizers. Of grote redenaars, genre Cicero, waarover je leest. Maar nooit lees je eens iets over gewone mensen die leefden in de tijd van de Romeinse keizers. Gladiatoren waren de testosteronbommen van hun tijd!

 

SPQR, 16/5/214

De geschiedenis van Rome is doorgaans de geschiedenis van machtige mannen, van veroveraars, van politici en keizers. Maar wat met die onderdanen van de keizers? Wat met al die gewone mensen die in de verre uithoeken van het Romeinse Rijk leefden?  ...  In het nieuwe boek van Robert Nouwen vertellen 35 mensen hun geschiedenis in krachtige en opmerkelijke persoonlijke verhalen.

 

Patrick Vandendaele, www.vanstockum.nl/, 17/6/2014

Een absolute aanrader voor wie houdt van geschiedenis in begrijpelijke en bevattelijke taal, en hier een prachtige beschrijving in beeld en woord krijgt van een belangrijke bladzijde van onze geschiedenis. Het is alvast een kritische benadering van een aantal feiten die we te vaak vlot opnamen tijdens de geschiedenislessen, en die toch wel een ander beeld geven van dit antieke Rome.

 

Rudi Smeets, Het Nieuwsblad, 14/6/2014

In zijn nieuwste boek 'De onderdanen van de keizer' schetst Robert Nouwen 35 portretten van mensen uit onze contreien. 'In de geschiedschrijving gaat het doorgaans over keizers en grote redenaars, maar nooit over het gewone volk'

 

Uitverkocht