Conference Report/Tagungsbericht 2007 AEOM

Conference report 2007: Association of European Open Air Museums: 23rd Conference 26th of August-2nd of September 2007, The Netherlands and Belgium = Tagungsbericht 2007: Verband Europäischer Freilichtmuseen: 23. Konferenz 26. August-2. September 2007, Niederlande und Belgien

 

Het boek vormt de gedrukte neerslag van de referaten en wetenschappelijke bijdragen die tijdens dit internationale congres van de openluchtmusea werden gebracht. De twee hoofdthema’s van de conferentie waren: Single or multi-period museums en Engaging with new or diverse audiences.

In dit Conference Report presenteerde Robert Nouwen samen met Kristien Ceyssens ook "Ensuring the Future of our Past. The New Depot of the Provincial Bokrijk Open Air Museum”.

 

The book is the printed record of the papers and scholarly contributions delivered at this international conference of open air museums. The two main themes of the conference were: Single or multi-period museums and Engaging with new or diverse audiences.

In this Conference Report, Robert Nouwen, together with Kristien Ceyssens, also presented

"Ensuring the Future of our Past. The New Depot of the Provincial Bokrijk Open Air Museum”.

 

Redactie: A. DE JONG, Arnhem; J. KERKHOVEN, Enkhuizen & R. NOUWEN, Genk

Uitgave: Het Domein Bokrijk, Nederlands Openluchtmuseum, Zuiderzeemuseum

Genk, Enkhuizen, Arnhem, 2009, (288 p.)

1ste druk

ISBN      978 90 70300 28 9

 

Uitverkocht