De maakbaarheid van het erfgoed

De maakbaarheid van het erfgoed, themanummer Kunsttijdschrift Vlaanderen, 56, 2007, samen met P. Gielen.

 

“De maakbaarheid van het erfgoed” is de wat provocerende titel van dit nummer van het Kunsttijdschrift Vlaanderen. De aandacht voor het roerende en onroerende cultuurpatrimonium is de laatste jaren in Vlaanderen erg gegroeid. Terecht werd de maatschappelijke relevantie van het cultuur-erfgoed op de agenda geplaatst. Erfgoed is immers een belangrijke mediator tussen een samenleving en haar verleden, zelfs tussen het individu en zijn eigenste verleden. Geschiedenis, erfgoed, cultuurpatrimonium of collectief geheugen zijn meer dan ooit actuele modebegrippen. Maar de vraag rijst inmiddels of de maatschappelijke relevantie van cultuur-erfgoed in het licht van de publieksaantrekkelijkheid niet stilaan een obstakel wordt voor een juiste omgang met het historisch cultuurpatrimonium. Met andere woorden, leidt de doorgedreven publiekswerking niet tot de creatie van een nieuw soort erfgoed dat enkel appelleert aan de directe interesse van de deelnemers in het nieuwe erfgoedregiem? En wat met het erfgoed dat momenteel uit de gratie van de aandacht valt? Het debat over erfgoedontsluiting en erfgoedconservering is zeker nog niet ten einde.