Volkscultuur

Volkscultuur, themanummer Kunsttijdschrift Vlaanderen, 54, 2005 samen met M. Jacobs en Hilde Schoefs

 

De volkskunde in Vlaanderen is sterk in beweging. Het Vlaams Centrum voor Volkscultuur, dat enkele jaren geleden werd opgericht, heeft mee voor een vernieuwende dynamiek gezorgd. In 1975 verscheen het themanummer Openluchtmuseum Bokrijk: verleden en heden (147), in 1992 het themanummer Volkscultuur in Vlaanderen (243). Beide nummers stonden nog sterk onder het gedachtengoed van K.C. Peeters en J. Weyns. In navolging van de Nederlandse ethnologie heeft de Vlaamse volkscultuur inmiddels een fundamentele herbronning ondergaan. Het is dus hoog tijd om dit veld in bewegng aan onze lezers voor te stellen.