Het Hart van Haspegouw. Een landschapsbiografie

Laura Danckaert, Yves Segers, Bart Robberechts, Bart Vanmontfort, Gert Verstraeten en Renske Hoevers

 

Het rapport verhaalt de geschiedenis van het Hart van Haspengouw, van landschapsgenese tot vandaag. CAG steunde voor het rapport op een interdisciplinair consortium van archeologen, geografen en historici. Aan de hand van literatuurstudie, archiefonderzoek en interviews gingen we op zoek naar verhalen, herinneringen en de beleving van het Haspengouwse landschap. 

 

Rapport van een studie uitgevoerd in opdracht van Regionaal Landschap
Haspengouw & Voeren

Stuurgroep: Jan Bastiaens, Peter Bloemen, An Digneffe, Eddy Dupae, Alexander Massoels, Rombout Nijssen, Robert Nouwen, Lieve Opsteyn, Hans Renes, Tine Rijvers, Ward Segers, Veerle Vansant 

Centrum voor Agrarische Geschiedenis,

Leuven, 2022

ISBN: D/ 2022 /11.875/

U kan hier een digitale versie van het rapport downloaden.