Robert Nouwen

Oudhistoricus en auteur

 

 

Robert Nouwen (Bree, 20 maart 1959) studeerde geschiedenis en archeologie aan de Katholieke Universiteit Leuven waar hij in 1993 onder de leiding van Prof. Dr. Hubert Devijver zijn doctoraat behaalde over “De Tungri in het Imperium Romanum”.

Robert Nouwen was gedurende vier jaar werkzaam in het onderwijs. Sedert 1987 is hij professioneel actief in de museum- en erfgoedsector, eerst als conservator van het Gallo-Romeins Museum Tongeren (1987-1998). In die hoedanigheid coördineerde hij de inhoudelijke uitwerking van de eerste grote uitbreiding van het Provinciaal Gallo-Romeins Museum te Tongeren. Als collectiebeheerder van het Openluchtmuseum Bokrijk (1998-2009) tekende hij onder meer verantwoordelijk voor de bouw van een nieuw en vooruitstrevend museumdepot. Hij bekleedde de functie van archivaris van de Provincie Limburg van 2009 tot februari 2014 en van 2021 tot 2023. Van 2014 tot begin 2019 was hij directeur erfgoedcollecties van de Koninklijke Bibliotheek van België. Op dit ogenblik is hij actief als onafhankelijk onderzoeker, auteur en docent bij de Davidsfonds Academie. Hij is redacteur van Limburg - Het Oude Land van Loon (1990-nu), Kunsttijdschrift Vlaanderen (1996-nu), In Monte Artium (2014-2019) en de Maaslandse Monografieën (2012-2020). Van Limburg-Het Oude Land van Loon was hij hoofdredacteur tussen 1995 en 2005. Hij publiceerde talrijke bijdragen op het vlak van Gallo-Romeinse archeologie en geschiedenis, landelijke geschiedenis van de 19de en de vroege 20ste eeuw en museologie.

Robert Nouwen is lid van de Koninklijke Academie voor Archeologie en Kunstgeschiedenis van België.

 

Robert Nouwen (Bree, 20 mars 1959) a étudié l'histoire et l'archéologie à l'Université catholique de Louvain où il a obtenu son doctorat sur "Les Tungri dans l'Imperium Romanum" en 1993, sous la direction du professeur Hubert Devijver.

Robert Nouwen a travaillé dans l'enseignement pendant quatre ans. Depuis 1987, il est professionnellement actif dans le secteur des musées et du patrimoine, d'abord en tant que conservateur du musée gallo-romain de Tongres (1987-1998). À ce titre, il a coordonné le développement du contenu de la première grande extension du Musée provincial gallo-romain de Tongres. En tant que gestionnaire des collections du musée en plein air de Bokrijk (1998-2009), il a notamment été chargé de la construction d'un nouveau dépôt de musée très moderne. Il a occupé le poste d'archiviste de la province du Limbourg de 2009 à 2014 et de 2021 à 2023. De 2014 à début 2019, il a été directeur des collections patrimoniales à la Bibliothèque royale de Belgique. En ce moment, il est chercheur indépendant et auteur. Il est chargé de cours à Davidsfonds Academie. Il est rédacteur en chef de Limburg - Het Oude Land van Loon (1990-maintenant), Kunsttijdschrift Vlaanderen (1996-maintenant), In Monte Artium (2014-2019) et Maaslandse Monografieën (2012-2020). Il a été rédacteur en chef de Limburg-Het Oude Land van Loon entre 1995 et 2005. Il a publié de nombreuses contributions dans les domaines de l'archéologie et de l'histoire gallo-romaines, de l'histoire rurale du 19e et du début du 20e siècle et de la muséologie.

Robert Nouwen est membre de l'Académie Royale d’Archéologie et d'Histoire de l'Art de Belgique.

 

Robert Nouwen (Bree, 20 March 1959) studied history and archaeology at the Catholic University of Leuven, where he obtained his PhD on "The Tungri in the Imperium Romanum" in 1993 under the guidance of Prof Dr Hubert Devijver.

Robert Nouwen worked in education for four years. Since 1987, he has been professionally active in the museum and heritage sector, first as curator of the Gallo-Roman Museum Tongeren (1987-1998). In that function, he coordinated the content development of the first major extension of the Provincial Gallo-Roman Museum in Tongeren. As collection manager of the Bokrijk Open-Air Museum (1998-2009), his responsibilities included the construction of a new and advanced museum depot. He held the position of archivist of the Province of Limburg from 2009 to 2014 and from 2021 to 2023. From 2014 to early 2019, he was director of heritage collections at the Royal Library of Belgium. At this moment, he works as independent researcher, author and lecturer at the Davidsfonds Academy. He is editor of Limburg - Het Oude Land van Loon (1990-now), Kunsttijdschrift Vlaanderen (1996-now), In Monte Artium (2014-2019) and the Maaslandse Monografieën (2012-2020). He was editor-in-chief of Limburg-Het Oude Land van Loon between 1995 and 2005. He has published numerous contributions in the fields of Gallo-Roman archaeology and history, rural history of the 19th and early 20th centuries and museology.

Robert Nouwen is a member of the Royal Academy of Antiquities of Belgium.