Tongeren en het land van de Tungri (31 v.Chr.-284 n.Chr.)

“Tongeren en het land van de Tungri” bestaat uit een triptiek. Op de eerste plaats wordt getracht een historisch overzicht te geven van de ontwikkeling van Atuatuca en van de civitas Tungrorum. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan het ontstaan en de historische evolutie van de stad als hoofdplaats van het bestuursdistrict, evenals aan de militaire betekenis en de etnische samenstelling van haaar bevolking. Een tweede thema wordt ontwikkeld rond de aanwezigheid van de Tungri in de Romeinse hulptroepen. Hierbij wordt op de eerste plaats de geschiedenis van de auxilia Tungrorum belicht. Vervolgens gaat de studie dieper in op de problematiek van deze eenheden: standplaats en mobiliteit, rekrutering en samenstelling, commandostructuur en romanisering. Tenslotte richt het onderzoek zich op de geografische verspreiding van de Tungri en het belang van de civitas in Romeins perspectief.

 

Maaslandse monografieën, 59

Uitgeverij Eisma

Leeuwarden, 1997 (325 p.)

1ste druk

ISBN 90 74252 71 0

 

Uitverkocht