Tongeren en het land van de Tungri (31 v.Chr.-284 n.Chr.)

“Tongeren en het land van de Tungri” bestaat uit een triptiek. Op de eerste plaats wordt getracht een historisch overzicht te geven van de ontwikkeling van Atuatuca en van de civitas Tungrorum. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan het ontstaan en de historische evolutie van de stad als hoofdplaats van het bestuursdistrict, evenals aan de militaire betekenis en de etnische samenstelling van haaar bevolking. Een tweede thema wordt ontwikkeld rond de aanwezigheid van de Tungri in de Romeinse hulptroepen. Hierbij wordt op de eerste plaats de geschiedenis van de auxilia Tungrorum belicht. Vervolgens gaat de studie dieper in op de problematiek van deze eenheden: standplaats en mobiliteit, rekrutering en samenstelling, commandostructuur en romanisering. Tenslotte richt het onderzoek zich op de geografische verspreiding van de Tungri en het belang van de civitas in Romeins perspectief.

 

Maaslandse monografieën, 59

Uitgeverij Eisma

Leeuwarden, 1997 (325 p.)

1ste druk

ISBN 90 74252 71 0

 

Uit de pers

 

Albert Kellens, Het Volk, 05 juni 1997

,,Heel wat jonge mannen uit het land van de Tungri namen omstreeks het begin van onze tijdrekening dienst in de Romeinse hulptroepen. Zij genoten faam als uitstekende cavaleristen en golden als specialisten bij operaties in moerassige gebieden. 'We vinden hen terug bij Romeinse operaties tot in Noord-Afrika." Dat kan je lezen in het boek "Tongeren en het Land van de Tungri (31 voor Christus-284 na Christus)". Auteur is Robert Nouwen (38), wetenschappelijk diensthoofd van het Gallo-Romeins Museum in Tongeren. Het boek, dat verschijnt in de reeks Maaslandse Monografieën, vult goed het werk van een andere Tongenaar, Henry Baillien aan, die in 1979 - in dezelfde reeks - het werk "Tongeren van Romeinse civitas tut middeleeuwse stad" publiceerde."

 

P.D., De zonen van Tongeren, Knack, 01 juli, 1997

Van de hand van Robert Nouwen van het Provinciaal Gallo-Romeins Museum in Tongeren verscheen een boek over Tongeren en het land van de Tungri. Hij beschrijft het ontstaan en de organisatie van het bestuursdistrict vanaf de eerste vermelding van de Tungri tot de regering van Diocletianus (284-305). Hij doet dat aan de hand van literaire (Romeinse) bronnen die getoetst worden aan geografische en archeologische informatie. Zo weet hij de identificatie te weerleggen van Atuatuca Eburonum (uit 'De bello Gallico' van Caesar) met Tongeren.

 

Uitverkocht

 

U kan een pdf van het boek hier gratis downloaden.

Nouwen Robert Maaslandse Monografien
PDF – 27,9 MB 215 downloads