Gallo-Romeinse tumuli in de Civitas Tungrorum

M. Amand & Robert Nouwen

Naar aanleiding van de herdenkingsvieringen 'Eenheid en scheiding van de beide Limburgen' organiseerden het Thermenmuseum in Heerlen en het Provinciaal Gallo-Romeins Museum in Tongeren in 1989 twee tentoonstellingen die het kenmerkende archeologische verleden van de beide provincies onder de aandacht van het brede publiek brachten; 'Thermen en badgebruiken in de Romeinse tijd' in Tongeren en 'Eeuwige rust, vereeuwigd leven. Gallo-Romeinse grafheuvels in Haspengouw' in Heerlen.

Naar aanleiding hiervan gaf de provincie Limburg een beknopt overzicht uit van de Gallo-Romeinse tumuli in de Civitas Tungrormum. Het boek ging dieper in op de verschillende aspecten van het grafheuvelonderzoek in de civitas Tungrorum en was een uiting van de blijvende zorg van de provinciale overheid voor dit culturele erfgoed.

 

Publicaties van het Provinciaal Gallo-Romeins Museum Tongeren, 43

Provincie Limburg, Culturele aangelegenheden

Hasselt, 1989 (53 p.)

 

Uitverkocht