Cursussen

Voor Davidsfonds Academie verzorg ik cursussen die betrekking hebben op Romeinse archeologie en geschiedenis. Zij vinden plaats tijdens vier namiddagen/avonden.  De lezingen worden begeleid door een powerpoint die het onderwerp goed illustreert. Bij iedere cursus is een beknopte syllabus/bloemlezing voorzien.  

Ontdek hier het divers aanbod aan online cursussen, dagevenementen en meerdaagse colleges in Vlaanderen en Brussel van Davidsfonds Academie.

Ambiorix vs. Caesar

Rome, 58 voor Christus. Caesar kan reeds terugkijken op een mooie politieke loopbaan. Maar in vergelijking met zijn evenknie Pompeius ontbreekt het hem aan iets wezenlijks. Een sprekende militaire overwinning zou hem immers nog meer prestige opleveren in de Tiberstad, waar een moordende concurrentiestrijd tussen toppolitici woedt.

Gallië, de streek begrensd door Alpen, Rijn en Pyreneen, niet te ver van Rome, lijkt Caesar het geschikte terrein. Tussen 58 en 51 verovert hij heel Gallië, ten koste van honderdduizenden mensenlevens. Eén van zijn meest vooraanstaande tegenstanders is Ambiorix, de vorst van de Eburonen.

De verslagen van Caesar aan de Romeinse Senaat brengen een ontluisterend verhaal van een van de meest gewetenloze Romeinse veroveraars. Maar ook het beeld van de dappere Ambiorix wordt in functie van de Belgische natievorming vlot gerecupereerd. Vanuit dat standpunt behandelt de cursus niet alleen de geschiedenis van de confrontatie tussen Caesar en Ambiorix, maar ook het verhaal van de oprichting van het Ambiorixbeeld op de Grote Markt in Tongeren.

De cursus is gebaseerd op het boek "Ambiorix tegen Caesar. De feiten en de mythe". Bij deze cursus is een beknopte syllabus beschikbaar.

Alle wegen leiden naar Rome

De Romeinen slaagden erin een voor die tijd schitterend en complex netwerk van (water)wegen uit te bouwen dat Rome verbond met de verste uithoeken van het Romeinse Rijk. Door heel het rijk telde het nagenoeg 120.000 kilometer. Men spreekt in dat verband trouwens terecht van militaire wegen. Van de grote heerbanen bleven vaak spectaculaire stukken bewaard. Van andere wegen bleven echter maar weinig restanten in hun ‘oorspronkelijke’ landschappelijke toestand over.

De cursus ‘Reizen over Romeinse wegen’ behandelt tijdens vier namiddagen/avonden dat immense wegennet. Welk zijn de grote, historische heerbanen? Hoe zag het Romeinse wegennet in België er uit? Hoe werden die wegen aangelegd? En hoe bouwden ze bruggen over rivieren en beken? Wie stapten of reden met hun karren over die wegen? Welke invloed hadden die wegen op het landschap en het ontstaan van de steden? Wat gebeurde er met de wegen na de val van het West-Romeinse Rijk? Al die vragen komen uitvoerig aan bod.

Bij deze cursus is een bloemlezing van teksten over Romeinse wegen ter beschikking

Voor meer informatie, zie hier...

Rome en de Lage Landen

Rome zou de leider van de wereld worden. Een soort Amerika avant-la-lettre.... en het land tussen Noordzeekust en Moezel zou een Romeinse provincie worden..... Hoe heeft Rome vijf eeuwen lang zo fundamenteel kunnen ingrijpen in het leven van elke dag?

Na de Gallische oorlogen drukten de Romeinen onder impuls van de visionaire keizer Augustus een indringende stempel op het land. Ze tekenden een uitgestrekt wegennet uit en organiseerden een sterk bestuur, onder het oog van het leger. Ze stichtten bloeiende steden en nederzettingen, zoals Tongeren, de oudste stad van België, met een imposante muur omwald.

Luxueuze villa’s met vloerverwarming, muurschilderingen, mozaïeken en baden leidden tot nieuwe elegantie en wooncomfort. Geïmporteerde groenten, vruchten, sauzen en wijnen kwamen op tafel. Latijn werd de voertaal van de lokale elite. Theateropvoeringen, wedrennen en gladiatorenkampen deden hun intrede. Met de intrede van een nieuwe cultuur én een nieuwe mentaliteit werd Gallia Belgica compleet geromaniseerd.

De cursus is gebaseerd op het boek "De Romeinen in België". Bij deze cursus is tevens een beknopte syllabus beschikbaar. 

 

Keizer Augustus en de Lage Landen

Iulius Caesar en de Gallische oorlogen bekleden onbetwistbaar een prominente plaats in onze nationale geschiedenis. Maar weinigen weten dat de regering van Caesars opvolger, keizer Augustus, ook van fundamenteel belang is geweest voor de geschiedenis van de Lage Landen.

Wat was het politieke programma van Augustus? Hoe werd de communicatie hierrond gevoerd? Wat omvat de Res Gestae, het ‘geestelijke’ testament van Augustus? Welk zijn de realisaties van de keizer in de Lage Landen? Waren de diepgaande veranderingen in Gallië echt het gevolg van het bewind van Augustus? Al deze vragen komen aan bod in deze cursus over één van de meest intrigerende figuren uit de geschiedenis. 

De erfenis van de oudheid voor de mens van nu!

De Klassieke Oudheid is de bakermat van de West-Europese cultuur. De oude Grieken en Romeinen leverden een onmiskenbare bijdrage aan de ontwikkeling en vorming van Europa. Hun erfenis blijft doorwerken op onze actuele samenleving. Literatuur en beeldende kunsten blijven de hedendaagse kunstenaars en auteurs inspireren

Maar er is meer. De vragen waarmee mensen worstelen, zijn dikwijls dezelfde als die waar de antieke mensen zich mee bezig hielden. Er zijn bovendien de opvallende parallellen tussen de antieke grootmachten Athene en Rome en het hedendaagse Amerika. Op vraagstukken over vrijheid, mensenrechten, democratie, globalisering en vrede zoeken wij al sinds de Klassieke Oudheid een antwoord.

De geschiedenis herhaalt zichzelf uiteindelijk voortdurend op één of andere wijze. Terugkijken naar het verleden is dus ook een manier om onze geest kritisch te houden tegenover het heden en in het licht daarvan na te denken over de maatschappij waarin we leven.

Bij deze cursus is een bloemlezing van teksten uit de oudheid ter beschikking.