Caesar in Gallië

Rome, 58 voor Christus. Caesar kan reeds terugkijken op een mooie politieke loopbaan. Maar vergeleken met zijn evenknie Pompeius ontbreekt het hem aan iets wezenlijks. Hij behaalde nog geen sprekende militaire overwinning. Die zou hem nog meer prestige opleveren in de Tiberstad, waar een moordende concurrentiestrijd tussen toppolitici woedt.

Gallië, de streek begrensd door Alpen, Rijn en Pyreneen, niet te ver van Rome, lijkt Caesar het geschikte terrein. Nu moet hij alleen nog een aanleiding zoeken voor de oorlog En die vindt hij. Tussen 58 en 51 verovert hij heel Gallië, ten koste van honderdduizenden mensenlevens.

Een hallucinant portret van een onbekende Caesar. Omwille van zijn tomeloze ambitie beging hij in Gallië een massamoord: dat is de provocerende stelling van dit boek. Een ontluisterend verhaal over het succes van een van de meest gewetenloze Romeinse veroveraars. Het militaire feitenverslag van Caesar blijkt een schoolvoorbeeld van geschiedvervalsing. Een kritische beschrijving van de oorlog in Gallië, gekaderd in het politieke leven te Rome.

Robert Nouwen , doctor in de oude geschiedenis, steunt voor dit bijzonder boeiende relaas op tal van bronnen die over de Gallische oorlogen vertellen en op recent archeologisch onderzoek.

 

Uitgeverij Davidsfonds

Leuven, 2006 (208 p.)

2de druk

ISBN 90-5826-232-4

 

Uit de pers:

 

Chris Van Woensel, Prora, 9-1, 2004, 24-25

Ik ben dus aangenaam verrast door het boek Caesar in Gallië (Robert Nouwen), dat ik toevallig in handen kreeg. Niet alleen is het vlot geschreven, maar de auteur is er ook in geslaagd een evenwicht te vinden tussen het meedelen van feiten en het aangeven van Caesars opvattingen en motivaties, zonder te vervallen in partijdigheid.

 

Hans Oranje, Trouw, 6/3/2004

Over één ding zijn de auteurs van twee nieuwe boeken over de Gallische oorlog het eens: in de verovering van Gallië tussen 58 en 51 v.Chr. is de Romeinse generaal Julius Caesar met weerzinwekkende hardvochtigheid en wreedheid te werk gegaan. Tenminste één miljoen Galliërs joeg hij over de kling, honderdduizenden werden als slaaf verkocht, tegen ongeveer veertigduizend doden aan Romeinse kant. Maar de twee schrijvers gaan op diametraal tegenover elkaar staande manieren met dit gegeven om. De Belg Robert Nouwen kan zijn woede over Caesar soms nauwelijks in toom houden. Meijer blijft koel.

 

De Tijd, 18/10/2003

Robert Nouwen, doctor in de oude geschiedenis, laat geen spaander heel van de hele Caesar. Dat mocht wel eens, na al die standbeelden, beschaafde teksten over 's Lands Glorie, en vermakelijke Asterix-strips. 

 

Koenraad Nijssen, Het Belang van Limburg, 13-14/12/2003

In zijn nieuwste studie corrigeert Nouwen tal van populaire stellingen over de populairste Romein.

 

Vincent Hunink, Streven 71, 2004, 667-8

Ook al maakt Nouwen de meest uitdagend geformuleerde claim niet waar, zijn boek geeft in het algemeen een overtuigend en goed gedocumenteerd beeld van de oorlog in Gallië en van Caesars optreden. De studie is dus nuttige lectuur voor de nog altijd talrijke mensen die Caesar eerst en vooral willen zien als een voortreffelijk en voorbeeldig generaal wiens geschriften de schooljeugd kunnen stichten. Caesars werk lezen is zeker een leerzame ervaring, maar men moet dan kritische vragen stellen en vooral kijken naar Caesars strategieën met taal. Nouwens boek kan helpen om de blik scherp te houden.

 

Jef Abeel, Historischhuis.nl, Recensiebank, 10/5/2006

Robert Nouwen, doctor in de oude geschiedenis, plaatst nogal wat kanttekeningen bij de illustere generaal en politicus. Hij beschrijft vooral de jaren 60 tot 50 v.C., nu eens de veldtochten in Gallië, dan weer de binnenlandse politiek in Rome en hij toont herhaaldelijk aan hoe beide met elkaar verweven waren.

 

Uitverkocht