Caesar in Gallië

Rome, 58 voor Christus. Caesar kan reeds terugkijken op een mooie politieke loopbaan. Maar vergeleken met zijn evenknie Pompeius ontbreekt het hem aan iets wezenlijks. Hij behaalde nog geen sprekende militaire overwinning. Die zou hem nog meer prestige opleveren in de Tiberstad, waar een moordende concurrentiestrijd tussen toppolitici woedt.

Gallië, de streek begrensd door Alpen, Rijn en Pyreneen, niet te ver van Rome, lijkt Caesar het geschikte terrein. Nu moet hij alleen nog een aanleiding zoeken voor de oorlog En die vindt hij. Tussen 58 en 51 verovert hij heel Gallië, ten koste van honderdduizenden mensenlevens.

Een hallucinant portret van een onbekende Caesar. Omwille van zijn tomeloze ambitie beging hij in Gallië een massamoord: dat is de provocerende stelling van dit boek. Een ontluisterend verhaal over het succes van een van de meest gewetenloze Romeinse veroveraars. Het militaire feitenverslag van Caesar blijkt een schoolvoorbeeld van geschiedvervalsing. Een kritische beschrijving van de oorlog in Gallië, gekaderd in het politieke leven te Rome.

Robert Nouwen , doctor in de oude geschiedenis, steunt voor dit bijzonder boeiende relaas op tal van bronnen die over de Gallische oorlogen vertellen en op recent archeologisch onderzoek.

 

Uitgeverij Davidsfonds

Leuven, 2006 (208 p.)

2de druk

ISBN 90-5826-232-4

 

Uit de pers:

Vincent Hunink, Streven 71, 2004, 667-8

Ook al maakt Nouwen de meest uitdagend geformuleerde claim niet waar, zijn boek geeft in het algemeen een overtuigend en goed gedocumenteerd beeld van de oorlog in Gallië en van Caesars optreden. De studie is dus nuttige lectuur voor de nog altijd talrijke mensen die Caesar eerst en vooral willen zien als een voortreffelijk en voorbeeldig generaal wiens geschriften de schooljeugd kunnen stichten. Caesars werk lezen is zeker een leerzame ervaring, maar men moet dan kritische vragen stellen en vooral kijken naar Caesars strategieën met taal. Nouwens boek kan helpen om de blik scherp te houden.

 

Jef Abeel, Historischhuis.nl, Recensiebank, 10/5/2006

Robert Nouwen, doctor in de oude geschiedenis, plaatst nogal wat kanttekeningen bij de illustere generaal en politicus. Hij beschrijft vooral de jaren 60 tot 50 v.C., nu eens de veldtochten in Gallië, dan weer de binnenlandse politiek in Rome en hij toont herhaaldelijk aan hoe beide met elkaar verweven waren.

 

Uitverkocht