Boeken

 

Alle informatie over mijn overige publicaties die verschenen zijn in de vorm van artikels en notities kan de geïnteresseerde terug vinden via mijn pagina's van ResearchGate en Academia.Edu. Van de meeste publicaties is de tekst ter plaatse beschikbaar.