België in oude prenten / La Belgique en estampes anciennes 1525-875 (NL/ FR)

 
Joris Van Grieken, Michiel Verwey, Robert Nouwen

 

De mooiste prenten van onze historische steden en landschappen in een luxueus boek

Door de uitvinding van de boekdrukkunst was de prent (een gedrukte tekening) gedurende vier eeuwen lang wat de foto is vandaag: een getrouwe weergave van de werkelijkheid. Deze unieke selectie prenten, die voor het eerst wordt verzameld, geeft een prachtig beeld van de evolutie van onze steden en landschappen. Ook veel verdwenen monumenten zoals oude stadswallen, kerken, paleizen en abdijen zijn er op te zien. De prenten zijn van de hand van beroemde en minder beroemde tekenaars zoals Van Dijck, Breughel, Hoolans, Van der Borcht e.a. Alle prenten worden achteraan in het boek voorzien van korte commentaren die de inhoud in detail toelichten. Een geschiedenis in woord en beeld.

 

 

Les plus belles estampes de nos villes et paysages historiques réunies dans un livre luxueux

Grâce à la découverte de l'imprimerie, l'estampe (impression d'une gravure) fut pendant quatre siècles ce que la photographie est aujourd'hui : une reproduction fidèle de la réalité. Cette sélection unique d'estampes, rassemblées pour la première fois, offre une image fabuleuse de l'évolution de nos villes et paysages. On peut aussi y voir de nombreux monuments disparus ainsi que d'anciens remparts, églises, palais et abbayes. Les estampes sont signées de la main de peintres dont certains célèbres tels Van Dyck, Brueghel, Hoolans ou encore Van der Borcht. Toutes les estampes sont ensuite complétées par de brefs commentaires à la fin du livre, qui expliquent en détail le contenu. Une histoire illustrée par des mots et des images.

 

Lannoo / Racine

Tielt, 2017 (442 p.)

1ste druk

ISBN 978 94 014 47348

 

Uit de pers:

Peter Jacobs, De Standaard der Letteren, 24/11/2017

Pagina na pagina bewonder je de skylines en de straten en pleinen van Antwerpen, Gent, Brussel en Luik door de jaren, maar ook minder evidente locaties komen aan bod, zoals de ruïnes van de abdij van Aulne, het kasteel van Vilvoorde, de Rupel in Klein-Willebroek.

 

Jean-Paul Bombaerts, L'Echo 5/1/2018

Un ouvrage colossal et minutieux rassemble 350 estampes des localités de la Belgique d'avant la révolution industrielle.