Colofon


© 2020 Robert Nouwen. Niets van deze website mag worden verveelvuldigd zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming van Robert Nouwen, tenzij voor persoonlijk gebruik. Het gebruik van tekst- of fotomateriaal van deze website op andere websites is ten strengste verboden, evenals het invoegen van rechtstreekse links naar foto's of internetpagina's van Robert Nouwen in andere websites, met uitzondering van de hoofdpagina.

Wij hebben getracht enkel oorspronkelijk tekst- en fotomateriaal te gebruiken. Wanneer dit niet mogelijk was, dan is het onder strikte voorwaarde dat alle gebruik van materiaal uitsluitend om informatieve en educatieve doeleinden geschiedt  en beroepen wij ons op het wettelijk gedefinieerd citeer- en persrecht voor de inclusie van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Indien iemand evenwel van oordeel is dat bepaald auteursrechtelijk beschermd materiaal ten onrechte op deze website wordt gebruikt, dan verzoeken wij vriendelijk even contact op te nemen.

© 2020 by Robert Nouwen. No part of this page may be reproduced, stored or transmitted in any form or by any means without the written permission of the copyright owner(s). Unless otherwise noted, all text and graphical files are under the protection of international copyright laws.

We have tried to use only original text and photo material. Where this is not possible, it is under strict condition that all use of material is for informational and educational purposes only and we rely on the legally defined quotation and press right for the inclusion of copyrighted material. However, if someone is of the opinion that certain copyrighted material is incorrectly used on this website, we kindly request to contact us.