Wat doet oorlog met een mens?

Wat doet een oorlog met een mens? Impact op lichaam en ziel. Themanummer Kunsttijdschrift Vlaanderen, 348, 2014.

 

In 2014 was het 100 jaar geleden dat Wereldoorlog I uitbrak. Een periode van vier jaar waanzin brak aan. Het Kunsttijdschrift Vlaanderen wenste naar aanleiding van de herdenkingsplechtigheden van Wereldoorlog I een themanummer te wijden aan de impact van een oorlog op de mens in zijn “zijn”. Aan enkele prominente auteurs werd met de herdenking van Wereldoorlog I op de achtergrond de vraag gesteld: “Wat doet een oorlog met een mens? Wat is de impact van een oorlog op lichaam en ziel? Hoe vernietigt een oorlog menselijk samenleven?” Ieder vanuit de eigen specialiteit heeft hierop een aantal reflecties gegeven. Het resultaat is een nummer met schitterende teksten van fijne auteurs.

 

Robert Nouwen schreef bij wijze van inleiding "Vaders doden hun zonen"!