De erfenis van de oudheid voor de mens van nu

De Klassieke Oudheid is de bakermat van de West-Europese cultuur. De oude Grieken en Romeinen leverden een onmiskenbare bijdrage aan de ontwikkeling en vorming van Europa. Hun erfenis blijft doorwerken op onze actuele samenleving. Literatuur en beeldende kunsten blijven de hedendaagse kunstenaars en auteurs inspireren Maar er is meer. De vragen waarmee mensen worstelen, zijn dikwijls dezelfde als die waar de antieke mensen zich mee bezig hielden. Er zijn bovendien de opvallende parallellen tussen de antieke grootmachten Athene en Rome en het hedendaagse Amerika. Op vraagstukken over vrijheid, mensenrechten, democratie, globalisering en vrede zoeken wij al sinds de Klassieke Oudheid een antwoord. De geschiedenis herhaalt zichzelf uiteindelijk voortdurend op één of andere wijze. Terugkijken naar het verleden is dus ook een manier om onze geest kritisch te houden tegenover het heden en in het licht daarvan na te denken over de maatschappij waarin we leven.

 

Uitgeverij Davidsfonds

Leuven, 2011, (238 p.)

1ste druk

ISBN 978 90 5826 766 5

 

Uit de pers:

 

Vera Weterings, ActaHistorica.nl

Over het algemeen kan beter gezegd worden dat het boek een goed en gedetailleerd overzicht van de oude wereld biedt waarbij gemakkelijk van het ene volk naar het andere volk wordt overgesprongen.

Nouwen legt in zijn boek prima uit hoe de macht in het oude Griekenland verdeeld was met behulp van een volksvergadering (ekklèsia),  een raad (boulè) en een volksgerechtshof (hèliaia). Ook zet hij in zijn passage over het universele burgerschap zeer nauwkeurig uiteen wat het verschil is tussen het Romeins burgerschap, de peregrini (vreemdelingen) en de socii (bondgenoten).

 

Rudi Smeets, De Standaard, 27/1/2014

Het succes van zijn werk dankt Robert Nouwen onder meer aan het feit dat het niet alleen over het verleden gaat, maar ook over het heden. Op heldere manier maakt hij duidelijk hoe het erfgoed van de Grieken en Romeinen een zware stempel drukte op de hedendaagse wereld.

 

Uitverkocht in de boekhandel.

 

U kan een pdf van het boek hier gratis downloaden.

De Erfenis Vd Oudheid
PDF – 22,9 MB