Blog

Proculus in het Vlaamse Parlement

Parlementaire verslagen leveren soms leuke lectuur op. Op dinsdag 19 oktober stelde Koen Van den Heuvel in de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering aan minister Bart Somers een vraag om uitleg over het nieuwe fonds voor aanvullende pensioenen van contractuele personeelsleden bij lokale besturen (zie hier). Hij verwees daarbij naar de oprichting van een nieuw pensioenfonds in Antwerpen, met name Prolocus dat Koen Van den Heuvel bij wijze van lapsus Proculus noemde. In zijn antwoord toonde Bart Somers aan dat hij een waardige concurrent voor Bart De Wever is.

Lees meer »

Het velkruis van Pierre Herckens

Een namiddagje gravelen door oude holle wegen levert soms mooie ontdekkingen op. Een tijdje geleden kwam ik in een mooie holle weg in Vechmaal een kalkstenen veldkruis tegen, helemaal overwoekerd door het onkruid.  Dergelijke kruisen werden doorgaan geplaatst ter herdenking van een plots, soms gewelddadig, overlijden.

Lees meer »

Roman Roads in Europe MMXXI

Van 16 tot 18 september vond in het Archeologisch Museum D. Diogo de Sousa, in Braga het seminarie "Romeinse wegen in Europa" plaats. Het initiatief is het resultaat van een samenwerking tussen de Association Roman Roads in Europe / Iter Romanum, de Archeologie-eenheid van de Universiteit van Minho en de gemeente Braga.

Lees meer »

De tumulus van Brustem

Circa 100 meter ten noorden van de Romeinse heerbaan tussen Tongeren en Tienen ligt de tumulus van Brustem. De weg maakte tijdens de Romeinse tijd deel uit van een van de belangrijke verbindingen tussen Keulen en Boulogne-sur-Mer. Een uitvoerige studie hierover publiceerden wij in  De Romeinse heerbaan. De tumulus zelf komt op alle oude kaarten voor: Villaret (1745-1748), De Ferraris (1771-1778) Vandermaelen (1846-1854).

Lees meer »

Langs de Via Postumia. Il Ponte Pietra in Verona

Enkele dagen geleden kocht ik een mooie ets van Medard Verburgh (1886-1957). Als titel noteerde de kunstenaar links onder ‘Verone’. Het is een fijne voorstelling van de Ponte Pietra die hij ook vereeuwigde in een klein schilderij van 1913 dat zich momenteel in een particuliere collectie in Palma bevindt. In 1913 was Medard Verburgh na het behalen van een kunstprijs naar Italië gereisd. Hij bezocht er in drie maanden tijd de belangrijkste kunststeden en tekende en schilderde er een aantal werken van historische sites, onder meer in Rome, Napels, Firenze, Verona en Venetië.

Lees meer »

Schoeringe en de Schoeringedreef in Zuienkerke

De Schoeringedreef in Zuienkerke is een belangrijk historisch landschapsrelict dat deel uitmaakt van het complex van de beschermde hoeves Groot en Klein Schoeringe en het Groot Hof Mariemont. Deze dreef of landweg heeft in de geschiedenis een belangrijke rol gespeeld. Over de stichting van de hofstede Schoeringe in Zuienkerke is weinig bekend. Vermoedelijk vindt de hoeve haar oorsprong in een schenking van 1230 aan het Sint-Janshospitaal te Brugge. In een oorkonde van 1230 worden 33 mensuras ‘ad opus hospitalis Sancti Johannis’ vermeld. Tijdens de daaropvolgende jaren groeide het goed aan en werd het de belangrijkste boerderij van het Sint-Janshospitaal.

Lees meer »

Met Stendhal naar Rome

Vandaag op de vlooienmarkt een fijne uitgave van de Stendhals Wandelingen door Rome. Stendhal (1783-1842),  pseudoniem van Marie-Henri Beyle, reisde zes maal naar Rome, gefascineerd door de rijkdom van de Eeuwige Stad. Naar aanleiding daarvan schreef hij ‘Promenades dans Rome’, waarin eruditie en anekdote hand in hand gaan.

Lees meer »

Het verloren amfitheater van Fréjus

Zowat 20 jaar geleden bezocht ik Fréjus. Deze mooie historische stad aan de Côte d’Azur is vooral bekend als badstad. Maar met 2.000 jaar geschiedenis bezit deze stad in de Var ook een belangrijk historisch- en archeologisch erfgoed.

Lees meer »

Over fruitboeren en erfgoed

Deze namiddag voerde een fijne fietstocht mij door de Haspengouwse fruitstreek, over de Romeinse weg, langsheen tumuli, eeuwenoude kapellen en kasteelhoeves, doorheen karakteristieke dorpskernen als Groot-Loon, Heers of Horpmaal.

Lees meer »