Blog

Geschiedenis. Nuttiger dan je denkt!

Tijdens de afgelopen dagen was er in de pers heel wat te doen rond een professor aan de KUL die voor verkrachting werd veroordeeld. Verslaggeving, commentaar- en opiniestukken die het falen van de universiteit in deze zaak aan de kaak stelden en zelfs het ontslag van de rector vroegen, waren legio. Nu uit het verslag van de regeringscommissaris blijkt dat er geen aanwijzingen zijn van een doofpotoperatie, maar de KUL zelfs actief in deze zaak optrad, blijkt heel dit maatschappelijk debat een perfecte illustratie van gebrekkige kennis van de feiten, tendentieuze meningen en manifest foutieve berichtgeving veroorzaakt door een lichtzinnige omgang met de zo wie zo al beperkt beschikbare informatie.

Lees meer »

De route van Hannibal over de Alpen

Eén van de boeken die de laatste tijd mijn bijzondere aandacht trok, is "Hannibal in de Alpen. Een puzzel uit de oudheid" van Jona Lendering. De reden hiervoor is eenvoudig. De route die Hannibal in 218 v.C. volgde, viel voor een groot gedeelte samen met de Via Domitia. En 11 jaar na Hannibal zou zijn broer Hasdrubal de tocht nog eens overdoen. 

Lees meer »

'Iter Romanum'

In Aquileia bezocht ik vorige week dinsdag, 5 juli, toevallig een kleine tentoonstelling getiteld 'Iter Romanum'. De culturele erfenis van Rome en de wegen die deze erfenis verbinden, staan in het brandpunt van het project 'Romeinse wegen in Europa'.  Samen vormen zij een groot netwerk dat mee heeft vormgegeven aan het huidige Europa.

Lees meer »

De eerste stap naar bescherming!

Vandaag was het een belangrijke dag voor de Romeinse weg die van Tienen via Tongeren naar Maastricht en Keulen loopt. Samen met enkele collegae van het Agentschap Onroerend Erfgoed bezochten wij de onverharde tracés die nu al de eeuwen trotseren. 

Lees meer »

Over de piramides in Egypte en het Gravensteen in Gent

Geruime tijd geleden besliste het Gentse stadsbestuur om het Gravensteen te renoveren en tegelijk toegankelijker te maken voor het grote publiek (lees ook 'meer volk'!). Meer bepaald wilden ze het iconische gebouw voorzien van een onthaalpaviljoen en een liftschacht.

Lees meer »

Fruitroute leidt fietsers langs erfgoed

Vandaag stond er in verschillende kranten een fijn bericht: "Fruitroute loodst fietsers langs oude spoorwegbedding". De Fruitroute zal via het Fruitspoor en de Romeinse weg een fietslus vormen van 46 kilometer. Die nieuwe fietsroute wordt vanaf 2024 de ‘toproute’ om Haspengouw met de fiets te ontdekken.

Lees meer »

De man die de wolken meet

Kaarsrecht op een trapladder met gestrekte armen in de lucht. Hij houdt een meetlat waarmee hij tracht de vluchtige wolken te meten. Onbewogen, wolk na wolk meet hij verder en probeert zo het onmogelijke te ontrafelen.

Lees meer »

Het depot Openluchtmuseum van Bokrijk

Het brede publiek heeft vaak een stoffig beeld van musea die voor hen saaie instellingen zijn. Vooral het nut van een goed depot en het bewaren van oude voorwerpen, die soms als rommel worden bestempeld, ontgaat hen geregeld. Eén van de oorzaken ligt bij het gebrek aan informatieverstrekking door de instelling zelf.

Lees meer »

In de voetsporen van Cn. Domitius Ahenobarbus

Eén van de belangrijkste Romeinse heerbanen in Zuid-Frankrijk en de eerste weg die de Romeinen in Gallië aanlegden, was de Via Domitia. Zij werd aangelegd door Cn. Domitius Ahenobarbus die haar ook zijn naam gaf. Hij was de eerste gouverneur van Gallia Transalpina en stichtte in 118 v.C. Narbonne.

Lees meer »

De Egyptische steengroeves en Rome

De Nijl is reeds millennia van een existentiële betekenis in de Egyptische geschiedenis.  De beste manier om dat te ervaren is een vaart over de rivier tussen Luxor en Aswan. Op de oevers wisselen grootse monumenten, natuur, afgelegen dorpen, akkers en weiden met vee elkaar af. De 21ste eeuw lijkt er in het dagelijkse leven van de gewone mensen ver weg!

Lees meer »

Griekse vluchtelingen bij de tempel van Hephaistos

Deze ochtend viel mijn oog op een foto bij het artikel in DS "De Eerste Wereldoorlog is nog niet voorbij". Als ondertitel las ik "Een vluchtelingenkamp met uit Turkije verdreven Grieken (1922)". De foto was één van de documenten in de tentoonstelling " Voor de beschaving " in het In Flanders Fields Museum (IFFM) in Ieper.

Lees meer »