Millen

Gepubliceerd op 13 mei 2021 om 12:29

Adres: tussen Elderenweg en Billerweg/Peperstraat, Riemst-Millen, 190 meter

Tussen de Elderenweg en de Billerweg/Peperstraat ligt over een afstand van 200 meter een onverhard stuk van de Romeinse weg. Het gaat om een ‘gekiezeld’ pad dat vermoedelijk een grote gelijkenis vertoont met de oorspronkelijke Romeinse weg. Op de kaart van de Ferraris wordt dat tracé aangeduid als Ancienne chaussée des Romains. Minder dan 100 meter verder ligt het voormalige 18de-eeuwse tolhuis met boomgaard. In Millen werd reeds vóór 1696 tol geheven in de ‘Cruijsstraet aan’t eyxken’. Hiermee wordt verwezen naar het huidige kruispunt van de Oude Steenstraat met de Elderenweg. Op de Ferrariskaart staat het ‘Tol huys’ op zijn huidige plaats ingetekend. De aanwezigheid ervan illustreert hoe belangrijk de Romeinse weg tussen Tienen, Tongeren en Keulen in die tijd voor de handel was. Vanaf de Billerweg/Peperstraat verdwijnt de Romeinse weg ten gevolge van de ruilverkaveling onder de akkers. Hij liep daar over een heuvelrug die zich licht in het landschap aftekent. Op de luchtfoto’s tekent het oorspronkelijke tracé zich nog duidelijk zichtbaar af.

Circa 650 meter zuidwaarts ligt de waterburcht van Millen. Die wordt voor het eerst vermeld in 1366. De oorspronkelijke burcht gaat mogelijk terug tot de 12de-13de eeuw en wordt uiterlijk tijdens de 14de eeuw omgebouwd tot een versterkte waterburcht. Tijdens de eerste helft van de 17de eeuw wordt de burcht, die op dat ogenblik sterk vervallen was, tot een kasteel omgebouwd. Tijdens de 19de eeuw wordt het kasteel getransformeerd tot hoeve. De donjon en de rechter toren zijn in het midden van de 19de eeuw reeds afgebroken.

 

Foto: Sofie Nouwen