Hoe schepper van Ambiorix Tongeren in onmin verliet

Gepubliceerd op 27 februari 2021 om 20:04

In gesprek met Karel Moors, Belang van Limburg, 27-28 februari 2021

 

Over standbeelden van beroemde Belgische 'helden':

De politici van toen wilden een nationaal bewustzijn opwekken. De regering keerde ruime toelagen uit waarmee lokale bewindslieden gedenktekens of standbeelden aan hun beroemde helden konden wijden. Zo verrezen beelden van Karel de Grote in Luik (1842) en Jan Van Eyck in Brugge (1856). De door Caesar vermelde Ambiorix - pain in the ass van de Romeinen - werd ingelijfd door Tongeren.

 

Over het standbeeld van Ambiorix:

Het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van de stad wilde de Eburonenkoning vereeuwigen in brons. De opdracht voor het beeld ging naar Jules Bertin, lid van het Genootschap. De Belgische regering trok in 1860 21.000 frank uit voor Ambiorix. De resterende 9.000 frank moesten de stad Tongeren en de provincie Limburg samen ophoesten maar de kostprijs liep op tot 35.000 frank. Omgerekend naar nu komt dat neer op een slordige 200 à 300.000 euro.

Aan de monumentale sculptuur gingen zeker drie ontwerpen vooraf. De zaak sleepte jaren aan. Om het geheel te deblokkeren werd aan Guillaume Geefs, een veel gelauwerde beeldhouwer, de opdracht gegeven een voorontwerp te maken terwijl Bertin voor de uiteindelijke
realisatie zou zorgen.