“Tongeren is de enige Belgische stad met Romeinse stadsrechten”

Gepubliceerd op 15 december 2020 om 12:33

In gesprek met Freddy Kempeneer, Persinfo.org, 15/12/2020

 

Over het winterkamp van Q. Tullius Cicero

“Men beweert dat Lennik de oudste Romeinse nederzetting van België is, en dus ouder dan Tongeren dat omstreeks 10 voor Christus werd gesticht. Het bewijs daarvoor is winterkamp van Quintus Tullius Cicero dat daar in de nabijheid zou gelegen hebben. Caesar zou in 47 v.C. Quintus Cicero naar Lennik gestuurd hebben om zowat 15.000 veteranen een stuk grond te geven in Gallië. Als bewijs daarvoor verwijst men naar de centuriatio of het Romeinse kadaster. Daarvan zou men in Lennik ‘restanten’ gevonden hebben in 56 gelijke percelen.”

“Wanneer we de argumenten kritisch op een rij zetten, dan blijkt daar weinig van over te blijven. Het winterkamp van Quintus Cicero in het land van de Nervii wordt wel geregeld gesitueerd in de nabijheid van Brussel. De laatste hypothese in 2018 lokaliseert het echter ook op de noordelijke Maasoever in de buurt van Amay. Er is tot op heden dus geen enkele locatie die met zekerheid aan dit winterkamp kan worden toegeschreven.”

Over landschenkingen door Caesar aan veteranen

“Er bestaat geen enkele historische aanwijzing dat Caesar in onze contreien land aan zijn veteranen geschonken zou hebben en dat dit door Q. Cicero zou georganiseerd zijn. Grondschenkingen aan veteranen gebeurde doorgaans in de context van het stichten van een colonia, dat wil zeggen een Romeinse stad met het statuut van colonia. De oudste coloniae in Gallië werden gesticht in Zuid-Frankrijk. Een uitstekend voorbeeld daarvan is Arles, dat van Julius Caesar het statuut van colonia ontving toen hij daar de veteranen van het Zesde Legioen Ferrata vestigde. De stad heette van dan af officieel Colonia Iulia Paterna Arelatensium Sextanorum. Orange werd onder de naam van Colonia Julia Firma Secundanorum Arausio in 40 v.C. een colonia dankzij de soldaten van het Tweede Legioen. De vroegste coloniae die in onze noordelijke provincies werden gesticht zijn onder meer Keulen of Colonia Claudia Ara Agrippinensium en Xanten of Colonia Ulpia Traiana.

Over de stadsrechten van Tongeren

Tongeren ontving ergens in de loop van de 2de eeuw n.C. het statuut van municipium waarmee het een Romeinse stad van tweede categorie werd. Voor het overige werden alle steden in de noordelijke provincies zoals Tongeren, Bavay, Trier, en zo voort tijdens de regering van Augustus gesticht. Tongeren is dus de enige Belgische stad is die Romeinse stadsrechten kreeg.”

Over het Romeinse kadaster

“Het uitzetten van het Romeinse kadaster was onlosmakelijk verbonden met het aanleggen van de wegen en de bijhorende indeling van het land. Men neemt aan dat M. Vipsanius Agrippa in 39/38, toen hij gouverneur van Gallia Transalpina was, van keizer Augustus de opdracht ontving de noordelijke provincies op te meten en een netwerk van wegen uit te zetten. Het zou tot 27 v.C. duren eer deze opdracht werd voltooid. Pas dan begon men met het aanleggen van de wegen en nog later met het uitzetten van het kadaster. Al die werken dienden in eerste instantie de strategische doelen van de Romeinen die gericht waren op de ‘pacificatie’ van onze contreien en de militaire campagnes over de Rijn met het oog op de verovering van Germania.”