'Iter Romanum'

Gepubliceerd op 14 juli 2022 om 21:53

In Aquileia bezocht ik vorige week dinsdag, 5 juli, toevallig een kleine tentoonstelling getiteld 'Iter Romanum'. De culturele erfenis van Rome en de wegen die deze erfenis verbinden, staan in het brandpunt van het project 'Romeinse wegen in Europa'.  Samen vormen zij een groot netwerk dat mee heeft vormgegeven aan het huidige Europa.

Meer dan 600 sites kunnen in Europa bezocht worden waarvan de voornaamste zich bevinden in Italië, Frankrijk, Spanje, Portugal, Duitsland, Kroatië, Griekenland, en zo voort. Ook de Lage Landen aan de zee horen daartoe. Het project 'Iter Romanum' wil dat prominent onder de aandacht brengen door het ontwikkelen van een netwerk op basis van de Romeinse wegen. Het project vertrekt vanuit de vaststelling dat de ontwikkeling van het wegennet in het huidige Europa en andere mediterrane landen is gebaseerd op het eerste netwerk dat Rome heeft ontworpen. Veel van de steden die in het verleden tot het Romeinse rijk behoorden, situeren zich tot op de dag van vandaag op dezelfde plaats. Tegelijkertijd, en voor het eerst in de geschiedenis van Europa, zette een centrale mogendheid veel economische, materiële en personele middelen in voor de aanleg van een dicht wegennetwerk dat de verschillende gemeenschappen en en regio's met elkaar verbond. Het netwerk van Romeinse wegen maakte op die wijze economische, culturele en sociale uitwisseling mogelijk tussen zeer verschillende samenlevingen, terwijl het hen ook elementen van cohesie verleende. Het is dus niet te verwonderen dat bij voorbeeld de Via Appia het statuut van UNESCO-werelderfgoed heeft ontvangen en dat bij voorbeeld de weg tussen Tongeren en Bavay op Waals grondgebied op vraag van de Waalse overheid is opgenomen in de erkenningslijst van UNESCO.

Belangrijke Romeinse steden in verschillende landen nemen aan het 'Iter Romanum'-project deel zoals Aquileia, Braga, Sirmium en voor België .... Aarlen. Van Tongeren, de voormalige hoofdstad van de civitas Tungrorum, de oudste stad van België, ontbreekt elk spoor. Verschrikkelijk jammer!