De muur van Aurelianus

Gepubliceerd op 4 januari 2021 om 12:56

Telkens ik in Rome kom passeer ik wel ergens de muur van Aurelianus. Eén van de meest indrukwekkende stukken ligt aan de Porta San Sebastiano waar de Via Appia Rome verliet. Of de Porta San Paolo die ook wel de Porta Ostiensis wordt genoemd vlak bij de befaamde Piramide van Cestius

Deze muur werd in de periode 270-275 n.C. gebouwd rond de stadswijken aan beide zijden van de Tiber. Verschillende bestaande bouwwerken werden  versterkt en in de muur opgenomen.  Naast de Piramide van Cestius zijn dat bij voorbeeld ook het Amphitheatrum Castrense, de Castra Praetoria en een deel van de Aqua Claudia, het aquaduct dat onder keizer Claudius werd voltooid. 

Van de bijna 19 kilometer lange muur bleef ongeveer 13 kilometer bewaard. Vele Romeinse en/of middeleeuwse steden braken hun oude stadsmuren af om plaats te maken voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Ook in België gebeurde dit vaak. Denken wij maar aan Tongeren waar slechts een beperkt gedeelte van zowel de Romeinse als middeleeuwse muur bewaard bleven. Rome behield echter haar stadsmuur. Tijdens de modernisering van de oude stad en de stadspoorten vonden er wel ingrepen plaats. Maar daar bleef het gelukkig bij zodat de Aureliaanse Muur vandaag een unieke plaats bekleedt binnen het Europese erfgoed.

Van deze muur is een kaart verschenen: ‘Intorno alle mura di Roma’ (Rond de muren van Rome). Die kaart wil een ruimere bekendheid schenken aan de Aureliaanse Muur en haar rol in het huidige Rome. Zij maakt de wandelaar wegwijs in het verloop van de muur, in de oude archeologische complexen, de villa’s en zo voort. Ze is dus onmiddellijk bruikbaar als onmisbare documentatie wanneer je zelf een wandeling maakt langs die monumentale stadsmuur van Rome.

Een exemplaar kost 10 euro, verzendingskosten inbegrepen. Wie interesse heeft in een exemplaar van deze gloednieuwe kaart, kan een mail sturen naar  jan.gadeyne@temple.edu. Daarin vermeld je je naam en volledige postadres alsook het aantal gewenste kaarten. Vervolgens schrijf je 10 euro per kaart over op het volgende rekeningnummer: IBAN IT19V 083 2703 2010 0000 0041 743 op naam van het Comitato Mura Latine, met de vermelding ‘Mappa Intorno alla Mura’ en het gewenste aantal. 

 

Foto: de Piramide van Cestius, ingebouwd in de Aureliaanse Muur naast de Porta San Paolo