De roze villa van Raversijde

Gepubliceerd op 5 december 2020 om 18:08

Een lange strandwandeling voerde mij vandaag naar de roze villa van Raversijde. Wat verder liggen de bunkers van de Atlantikwal. Een pak geschiedenis boven op een duin!

Het is een wat vreemd gezicht, zo een roze villa midden in de duinen gelegen. Eigenlijk is het op dit ogenblik een vrijstaand appartementsgebouw. Oorspronkelijk was het echter een "American Home for Orphan Girls Sainte Suzanne", een tehuis voor weesmeisjes, dat door Prinses Astrid op 4 juli 1937 plechtig werd ingehuldigd. De meisjes werden aan kloosterzusters toevertrouwd. Ervoor lag een wandeldijk die in 1904 werd aangelegd. Toen zorgde de gezonde zeelucht nog voor een gezonde opvoeding!

Vlakbij bezat de koninklijke familie een chalet. Koning Leopold II had in de periode 1902 – 1903 daar door de aankoop van gronden de kern van het Koninklijk Domein Raversijde gelegd waar later Koning Albert en vooral Prins Karel veel verbleef. De chalet die Koning Leopold II er in de duinenstrook had laten bouwen werd door de Duitsers bij de aanleg van Batterij Aachen tijdens WOI in december 1914 vakkundig platgebrand. 

Tijdens WOII werd het domein een onderdeel van de Atlantikwal, de Duitse verdedigingswerken langs de westelijke kusten van Europa, die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd uitgebouwd met talrijke geschutstellingen, bunkers, loopgraven en andere structuren. Home Sainte Suzanne werd door de Duitsers gebruikt als kantoor en officiersmess. Net als de roze villa liep het domein tijdens de oorlog opnieuw zware schade op. Op uitdrukkelijk verzoek van Prins Karel werden de Duitse verdedigingswerken na de oorlog niet afgebroken. De oorlogsschade van de roze villa werd tijdens de jaren 1949-1950 gerestaureerd. De kloosterzusters bleven het home uitbaten. Het werd een vakantiekolonie van Caritas Catholica. 

 

Foto: roze villa met bunkers, 05-12-2020.