Ambiorix en Chat GTP

Gepubliceerd op 29 oktober 2023 om 10:29

Tegenwoordig is er veel te doen rond het gebruik van Open AI voor het schrijven van stukken. Deze programma’s zouden nuttig zijn om te bainstormen, korte informatieve teksten te schrijven, schoolwerkjes te helpen maken, en zo voort. Wij hebben de proef op de som eens genomen met twee programma’s, Bing Chat en Chat GPT. Hieronder volgt het resultaat.

Bing Chat

Het standbeeld van Ambiorix op de Grote Markt in Tongeren is een van de bekendste monumenten van België. Het werd gemaakt door de Franse beeldhouwer Jules Bertin in 1866 en ingehuldigd in 1867. Het beeld toont de Gallische leider Ambiorix, die een opstand leidde tegen de Romeinen in 54 v.Chr. Hij houdt een speer in zijn rechterhand en een schild in zijn linkerhand, terwijl hij met zijn voet op een Romeinse helm trapt. Het beeld symboliseert de moed en de vrijheidszin van de Belgische natie, die zich in de 19e eeuw losmaakte van de Nederlandse overheersing. Het beeld is ook een eerbetoon aan de stad Tongeren, die beschouwd wordt als de oudste stad van België en de bakermat van de Eburonen, de stam waartoe Ambiorix behoorde.

Chat GPT

Het beeld van Ambiorix gemaakt door Jules Bertin is een bekend monument in Tongeren, België. Ambiorix was een Gallische leider die bekend staat om zijn verzet tegen de Romeinse overheersing in de 1e eeuw voor Christus. Het standbeeld is een eerbetoon aan zijn moed en leiderschap.

Jules Bertin was de beeldhouwer die verantwoordelijk was voor het maken van dit standbeeld. Het beeld toont Ambiorix met een zwaard in zijn hand en straalt kracht en vastberadenheid uit. Het monument is een symbool van de trotse geschiedenis van Tongeren en het verzet tegen buitenlandse overheersing.

Het standbeeld van Ambiorix gemaakt door Jules Bertin is een belangrijk cultureel en historisch symbool in België en is een populaire toeristische attractie in Tongeren. Het toont de erfenis van Ambiorix en herinnert aan de moedige daden van de Gallische stamleider.

Het resultaat is bedroevend. In het beste geval worden de gewone platitudes geformuleerd. Maar ook de meest elementaire fouten kom je tegen als gevolg van de onzin die op internet wordt verspreid. Een tekstje over het Ambiorixbeeld geschreven met artificiële intelligentie  is eigenlijk maar banale spielerei. Het grote probleem van Open AI lijkt mij ondertussen wel het gegeven dat dit soort programma’s ons vermogen tot zelfstandig nadenken, schrijven en debatteren verder uitholt.