Lafelt-Vlijtingen

Gepubliceerd op 13 mei 2021 om 12:11

Adres: Burgemeester Marreslaan, Vlijtingen, 1200 meter

Tussen de Burgemeester Marreslaan in Lafelt-Vlijtingen en het Albertkanaal in Vroenhoven strekt zich over een afstand van 1200 meter een stuk onverharde Romeinse weg uit. Hij heeft hier voor het grootste gedeelte het karakter van een onverhard karrenspoor. De laatste 275 meter zijn door de aanwezigheid van kiezel semi-verhard. Aan de overzijde van het Albertkanaal liep de weg verder naar Maastricht. Vandermaelen identificeert deze weg als Acienne Chaussée Romaine.

Dit stuk Romeinse weg mag als een uiterst belangrijk historisch relict beschouwd worden, niet alleen omdat Civilis tijdens de Batavenopstand hierover in de richting van Tongeren optrok, maar ook omdat dit stuk van de weg een belangrijke rol speelde in de slag bij Lafelt op 2 juli 1747 tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748). De Ferraris vermeldde expliciet het ‘Champ de bataille’ op zijn kaart.

 

Foto: Sofie Nouwen