Tongeren - Keulen

Het traject Tongeren-Maastricht-Keulen is zeer mooi zichtbaar in de onverharde veldweg met de naam  Marteman en vervolgens de Heersterveldweg. In de richting van Maastricht werd de verbinding verbroken door de aanleg van het bedrijventerrein Tongeren-Oost. Na Tongeren-Oost is de weg opnieuw te volgen via Millen, Herderen en Riemst. Sommige stukken bleven als veldweg bewaard, de meeste als verkavelingsweg. Van het Romeinse wegennet rond Tongeren dat liggen de meeste stukken die in een min of meer authentiek historische situatie sedert de Romeinse tijd bewaard bleven tussen Tongeren en Maastricht. Dankzij de oude kaarten kunnen zij met grote zekerheid worden geïdentificeerd. Ter hoogte van Herderen werd de weg het slachtoffer van de grote ruilverkaveling van de jaren 1970. Op sommige luchtfoto's is zijn aftekening in het veld nog waarneembaar. Ook in Riemst verdween de weg grotendeels, nu ten gevolge van de voortdurende woonuitbreiding.

Eén van de karakteristieken van deze weg is het grote aantal tumuli die erlangs werden opgericht. Bovendien bezat hij tijdens de volledige Romeinse periode, maar ook nog daarna een niet te onderschatten militair en economisch belang. De voormalige heerbaan werd al spoedig de Keulse weg genoemd. Tijdens de 14de en de 15de eeuw was hij een deel van de belangrijke handelsweg Brugge – Novgorod.  Dat is de langste en tegelijk oudste west-oost-verbinding van Europa die leidde van het Noordzeekanaal tot diep in het verre Rusland.

Foto's: R. Nouwen