Maria Magdalena in Saint-Maximin-La-Sainte-Baume

Op de heuvel Le Deffends enkele kilometer ten zuiden van Saint-Maximin-La-Sainte-Baume bezetten de Liguriërs een oppidum. Na de overwinning van Caius Marius op de Cimbri in de Slag bij Aquae Sextiae (Aix-en-Provence) in 102 voor Christus vestigden de Romeinen zich in de vlakte. Ligurische huurlingen streden aan de zijde van de Romeinse legioenen. De Cimbri hadden samen met de Teutones en de Ambrones kort daarvoor in de Slag bij Arausio (Orange) de Romeinen een vernietigende nederlaag toegebracht. De romanisering van de regio rond Saint-Maximin startte onder meer met het uitbouwen van handelsrelaties met Griekse handelaars uit Marseille.

Ten zuiden van Saint-Maximin-La-Sainte-Baume kan men in het verlengde van de Chemin de Berne langs de uitlopers van de Mont Aurélien nog kilometers wandelen over de Via Julia Augusta die daar midden de natuur nog prachtig bewaard bleef. De weg bestaat grotendeels uit ruwe kiezels. Hier en daar zijn nog de sporen zichtbaar van de karren die er eertijds passeerden. Langs deze weg, die het grondgebied van de gemeente doorkruiste, stond de mijlpaal van keizer Claudius die nu in een hoek van de kloostergang van de Sainte-Marie-Madeleine staat.

De mijlpaal werd reeds in 1858 gevonden op de bodem van een kleine ravijn in Pourcieux op circa vier kilometer van Saint-Maximin-La-Sainte-Baume, nabij de Via Iulia Augusta. De mijlpaal is 192 centimeter hoog en herinnert aan de reparatie van de heerbaan tijdens de regering van keizer Tiberius Claudius in 43 na Christus. De tekst ervan luidt:

TI(berius) CLAUDIUS DRVSI F(ilius)

CAESAR AVG(ustus) GERM(anicus)

PONT(ifex) MAX(imus)

TRIB(unicia) POTEST(estate) ĪĪĪ CO(n)S(usl) ĪĪĪ.

IMP(erator) V P(ater) P(atriae) REFECIT. 

Tiberius Claudius, zoon van Drusus, Caesar Augustus Germanicus, prontfex maximus, bekleed met de tribunicia potestas voor de 3de keer, consul voor de 3de keer, imperator voor de 5de keer, vader des vaderlands, heeft (de weg) hersteld.

In Pourcieux, ter hoogte van de plaats waar de mijlpaal werd gevonden staat een kopie ervan. Saint-Maximin-La-Sainte-Baume is echter om een heel andere reden een belangrijke plek in de geschiedenis. Toen keizer Augustus de weg liet aanleggen was hij er zich zeker niet van bewust welke betekenis de Via Julia Augusta in de toekomst zou hebben voor het Christendom in de Provence.

De Basiliek Sainte-Marie-Madeleine getuigt van de vroegste verspreiding van het Christendom in de Provence. In die basiliek worden verschillende relikwieën van christelijke heiligen bewaard waarvan de bekendste het hoofd van Maria Magdalena is, dat hier sinds de middeleeuwen wordt vereerd. Archeologisch onderzoek toonde de aanwezigheid aan van een religieus complex dat uit de oudheid dateert en dat zich onder de vloer van de basiliek bevindt. De overlevering verhaalt dat Maria Magdalena begraven werd in de crypte van de kerk.

Op de vlucht voor de vervolgingen van Herodes was zij in het gezelschap van haar broer Lazarus, haar zus Martha en de heilige Maximinus naar Frankrijk getrokken en in Saintes-Maries-de-la-Mer geland. Voor de kust van de huidige stad lag de antieke haven van de Camargue. In de stad stond ooit een tempel gewijd aan Artemis. De prachtige Notre-Dame-de-la-Mer die in de 12de eeuw werd gebouwd, is een belangrijk centrum van Mariaverering, meer specifiek van de drie Maria's (Saintes-Maries). Nadat Maria Magdalena samen met de heilige Maximinus de Provence had geëvangeliseerd, zou ze dertig jaar van boetedoening in de grot van Sainte-Baume doorgebracht hebben. Bij haar dood werd ze door de heilige Maximinus, die ondertussen de eerste bisschop van Aix-en-Provence was geworden, begraven in Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Beroemd werd haar graf, dat zich in de huidige crypte van de kerk zou hebben bevonden. Haar stoffelijke resten werden sedert de 4de eeuw bewaakt door Cassianitische monniken (discipelen van Sint Cassianus).

De relikwieën werden in 710 verborgen uit angst voor de Saracenen die de regio verwoestten. In 1279 werden ze ontdekt door Karel van Anjou, die op de plaats van de crypte een een basiliek en daarnaast een klooster liet bouwen dat 100 predikende broeders kon huisvesten:. De Dominicanen zouden optreden als bewakers van het graf.  in de 15de eeuw voltooid. Deze basiliek werd in de 15de eeuw voltooid en is het grootste gotische gebouw in de Provence. Tegelijk is deze heilige plaats die de relikwieën van de Maria Magdalena bewaart, de 3de graftombe van het christendom. In de crypte staat een schitterend reliekschrijn waarin zich de schedel bevindt die volgens de overlevering die van Maria Magdalena is. De crypte bevat verder vier vroegchristelijke sarcofagen waarvan één die van Maria Magdalena zou geweest zijn. Wellicht werden zij op het einde van de 4de eeuw in Arles gemaakt waar verscheidene gelijkaardige sarcofagen werden teruggevonden.

Na zovele eeuwen heeft de Romeinse weg, de Via Iulia Augusta, het ontstaan gegeven aan één van de belangrijke bedevaartsoorden van het Christendom. Maar tegelijk is Saint-Maximin-La-Sainte-Baume tegelijk met de basiliek een belangrijke etappe in de bedevaarten naar zowel Rome als naar Sint Jacob van Compostella.