De civitas Tungrorum en zijn militairen

Naar aanleiding van onze studie “De Tungri in het Imperium Romanum tijdens het Principaat” waarmee wij in 1993 onder de leiding van wijlen prof. Dr. H. Devijver tot doctor in de geschiedenis promoveerden, stelden wij een exhaustief repertorium samen van de epigrafische teksten die betrekking hebben op de auxilia Tungrorum. Dit repertorium hebben wij nooit tot een publicatie verwerkt.

Nu 25 jaar later zijn nieuwe documenten, die een invloed hebben op onze kennis van deze troepeneenheden, aan het licht gekomen. Daarom leek het ons zinvol dit repertorium aan te vullen met het oog op een publicatie en tegelijk de geschiedenis van de auxilia Tungrorum te actualiseren.

Het onderzoeksproject wil een overzicht van de beschikbare bronnen voor de studie van de auxilia Tungrorum schenken. Het betreft in het bijzonder de epigrafische teksten die de kern van de bronnen voor de studie van het Romeinse leger uitmaken. De Tungri leverden aan het Romeinse leger blijkbaar bijzonder waardevolle militairen.

 

Niet minder dan drie alae en vier cohortes werden naar deze stam genoemd: de ala I Tungrorum, de ala I Tungrorum Frontoniana, de ala I Asturum et Tungrorum, de cohors I Tungrorum milliaria, de cohors II Tungrorum milliaria equitata c.l., de cohors III Tungrorum en tenslotte de cohors IV Tungrorum milliaria. Daarnaast leverde deze civitas ook militairen aan verscheidene andere eenheden. Deze auxilia maakten uiteraard deel uit van het Romeinse leger en kunnen hiervan niet worden losgezien.

Het project wil het wetenschappelijk onderzoek van de auxilia Tungrorum die over zowat het hele huidige Belgische grondgebied werden gerekruteerd, stimuleren en  deze bronnen zo exhaustief mogelijk documenteren.

Over de Tungri in het Romeinse Rijk kan je hier meer te weten komen.

 

Foto: Diploma militare van Flémalle