De Tungri in het Imperium Romanum tijdens het Principaat

Drie alae en vier cohortes werden naar de civitas Tungrourm genoemd: de ala I Tungrorum, de ala I Tungrorum Frontoniana, de ala I Asturum et Tungrorum, de cohors I Tungrorum milliaria, de cohors II Tungrorum milliaria equitata c.l., de cohors III Tungrorum en tenslotte de cohors IV Tungrorum milliaria. Daarnaast leverde deze civitas ook militairen aan verscheidene andere eenheden. 

Het doctoraat, dat in 1993 werd voorgesteld, had als doelstelling de betekenis van de Tungri in het Imperium Romanum tijdens het Principaat te onderzoeken. Het eerste deel bestaat uit een historische synthese over de Tungri, de civitas Tungrorum en de hulptroepen die er werden gerekruteerd. Het tweede deel biedt een repertorium van de literaire, epigrafische en numismatische bronnen met een kritische bespreking.  

Niet minder dan drie alae en vier cohortes werden naar deze stam genoemd: de ala I Tungrorum, de ala I Tungrorum Frontoniana, de ala I Asturum et Tungrorum, de cohors I Tungrorum milliaria, de cohors II Tungrorum milliaria equitata c.l., de cohors III Tungrorum en tenslotte de cohors IV Tungrorum milliaria. Daarnaast leverde deze civitas ook militairen aan verscheidene andere eenheden. Deze auxilia maakten uiteraard deel uit van het Romeinse leger en kunnen hiervan niet worden losgezien.

Over de Tungri en de Batavi in het Romeinse leger kan je hier meer te weten komen. De inhoudstafel en de tekst van het doctoraat in pdf kan je hieronder vinden.

Foto: Grafmonument van de signifer Oclatius (RLMBonn)

 

Inhoudstafel

Deel 1. de Tungri in het Imperium Romanum

Inleiding (pdf_1)

1. De Tungri en de civitas Tungrorum tijdens het Principaat (pdf 2)

1.1. Atuatuca en de civitas Tungrorum

1.2. Etnische samenstelling van de bevolking

1.3. De militaire betekenis van Atuatuca en de civitas Tungrorum

2. De aanwezigheid van de Tungri in de auxilia (pdf 3)

2.1. Tumultuaria manus versus irreguliere auxilia

2.2. De ala I Tungrorum

2.3. De ala I Tungrorum Frontoniana

2.4. De ala I Asturum et Tungrorum

2.5. De cohors I Tungrorum milliaria

2.6. De cohors II Tungrorum milliaria equitata c.l.

2.7. De cohors III Tungrorum

2.8. De cohors IV Tungrorum milliaria

2.9. De Tungri in andere legereenheden

3. Historische problemen van de auxilia Tungrorum (pdf 4)

3.1. Standplaats en mobiliteit

3.2. Rekrutering en samenstelling

3.3. De commandostructuur van de auxilia

3.4. De auxilia als factor in het romanisatieproces

4. De Tungri in het Imperium Romanum (pdf 5)

4.1. De geografische verspreiding

4.2. Het belang van de civitaas Tungrorum in het Imperium Romanum

5. Algemeen besluit

Deel 2. De bronnen (pdf 6)

1. De literaire bronnen

2. De inscripties en tabellae (pdf 7)

2.1. Gallia Belgica

2.2. Britannia

2.3. Germania Inferior

2.4. Germania Superior

2.5. Raetia (pdf 8)

2.6. Noricum

2.7. Pannonia Superior

2.8. Pannonia Inferior

2.9. Dacia Porolissensis

2.10. Moesia Inferior

2.11. Dalmatia

 2.12. Mauretania Tingitana

2.13. Africa Proconsularis

2.14. Italia

2.15. Alpes Maritimae

2.16. Baetica

3. De numismatiek

4. Prosopografie (pdf 9)

5. Onomasticon

Deel 3. Concordantietabellen en indices