Korte levensbeschrijving

 

Dr. Robert Nouwen (°1959) studeerde geschiedenis en archeologie aan de Katholieke Universiteit Leuven waar hij in 1993 onder de leiding van Prof. Dr. Hubert Devijver zijn doctoraat behaalde over “De Tungri in het Imperium Romanum”. Hij was gedurende vier jaar werkzaam in het onderwijs. Van 1987 tot 2014 was hij achtereenvolgens diensthoofd van het Provinciaal Gallo-Romeins Museum Tongeren, collectiebeheerder van het Openluchtmuseum Bokrijk en archivaris van de Provincie Limburg. Momenteel is hij directeur erfgoedcollecties van de Koninklijke Bibliotheek Brussel. Tevens is hij docent bij Davidsfonds Academie. Hij is lid van het wetenschappelijk comité van de Bibliotheca Wittockiana en redacteur bij de Maaslandse Monografieën, Limburg - Het Oude Land van Loon, het Kunsttijdschrift Vlaanderen en In Monte Artium. Hij publiceert op het vlak van Gallo-Romeinse archeologie en geschiedenis, landelijke geschiedenis van de 19de en de vroege 20ste eeuw en museologie. Zijn boeken bij het Davidsfonds en Lannoo kennen een groot succes.